Przed Twym tronem upadamy

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 189