Tylko Bóg mi dopomoże

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Wznoszę oczy me ku górze gdzież pomocną znajdę dłoń Tylko Bóg mi dopomoże Ten co stworzył cały świat

2. On ci upaść niedozwoli czujnie ciebie będzie strzegł Ten co strzeże ludu swego nie pogrąży się we śnie.

3. Pan twym Stróżem i Obrońcą u twojego boku trwa W dzień cię słońce nie porazi ani w noc księżyca blask.

4. Bóg od złego cię ustrzeże w swej o piece będzie miał Będzie strzegł na każdym kroku teraz i po wieczny czas.