Nakarmiłeś lud Twój, o Panie

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 322