Nakarmiłeś lud Twój, o Panie





Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 322