O Panie, Ty nam dajesz

Śpiew został oznaczony jako zawierający błędy lub nieścisłości teologiczne. Zalecamy wykorzystanie tego śpiewu w Kościele Katolickim z wielką ostrożnością.
Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 281