Królu mej duszy, drogi mój Panie

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 621