Jezu, ma radości

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 214