Przed tronem Twym Święci w niebie

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 189