Wszystko dobrze, co Bóg czyni

Śpiew został oznaczony jako zawierający wpływy innych religii.

Jedna z hipotez na temat powstania śpiewu mówi, że tekst do niego został napisany przez Samuela Rodigasta dla swojego chorego przyjaciela, Severusa Gastoriusa, który następnie skomponował (ciągle będąc chorym) do niego melodię opierając się na melodii Wernera Fabriciusa. Obecnie śpiew znajduje się zarówno w śpiewnikach katolickich jak i protestanckich.

Była to ulubiona pieśń Fryderyka Wilhelma III Pruskiego (była również wykonana na jego pogrzebie). Temat pieśni był wielokrotnie wykorzystywany przez Jana Sebastiana Bacha w jego kantatach.

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 250

https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Rodigast

https://en.wikipedia.org/wiki/Severus_Gastorius