Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu niebios

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 7.9