Gdyśmy już wysłuchali Twej Ofiary, Boże

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 191