Kłaniamy się Tobie, Chryste





Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 498