Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 41.18