Wszystka moja nadzieja u Boga mojego

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 249
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI PRZYGODNE - PIEŚŃ IV.