Przyjdź królestwo Twoje, Panie

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 6.9