Ty, coś Synem Bożym jest

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 529