Oto już bledną mroczne cienie nocy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Oto już bledną, mroczne cienie nocy, I jasna zorza lśni na nieboskłonie. Przeto z ufnością, z całych sił prosimy, Wszechmogącego.

2.  Boże jedyny, zmiłuj się nad nami, Przed lękiem obroń, obdarz wszelkim dobrem. Okaż się Ojcem, który nam otworzy, Bramy wieczności.

3.  Spraw to, błagamy, Boże jeden w Trójcy, A Twoja chwała niech napełni ziemię. Ojcze i Synu i Duchu Najświętszy, Dawco pociechy.