Pójdźmy, pokłońmy się Panu

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 233