By wywyższyć swe stworzenia

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 636