Z Tobą, Jezu, chcemy żyć

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Z Tobą Jezu, chcemy żyć, Tobie wciąż wiernymi być.

Ref. Ty nas w swej opiece masz, Królu serc, Panie nasz, zbawicielu dobry nasz.

2. Prowadź Jezu dzieci Twe, daj zwyciężać wszystko złe.

Ref. Ty nas w swej opiece masz, Królu serc, Panie nasz, zbawicielu dobry nasz.