Mój Zbawco, Mistrzu, Panie

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 185.6