Panie, Ty przyjąłeś modły

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 185.8