Ach, pobłogosław, Boże dobrotliwy

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 188