Urząd zbawienia ludzkiego

1. Urząd zbawienia ludzkiego
Potrzebował pilnie tego,
By upadek Bóg naprawił,
Człowieka grzesznego zbawił.

2. Pan Bóg w Trójcy świętej radził,
By świat zbawił, grzechy zgładził,
Przez wcielenie Syna Swego
Sprawą Ducha Najświętszego.

3. Panna od wieków przejrzana,
Archaniołem obesłana,
Żeby na to przyzwoliła,
Matką Najwyższego była.

4. Mówiąc: Zdrowa bądź Marya,
Łaskiś pełna, żadna inna,
Pan jest z tobą od stworzenia,
Nie lękaj się pozdrowienia.

5. Oto poczniesz Najwyższego
Syna Boga wszechmocnego
I porodzisz Boską mocą,
Ducha świętego pomocą.

6. Panna się z tego zdumiała,
Czego przedtem nie słyszała,
Wolą Bożą być baczyła,
Aniołowi przyzwoliła.

7. O czem sprawnie wysłuchawszy,
Rzekła posłowi powstawszy:
Służebniczkam Pana mego,
Stań się według słowa twego.

8. Duch święty natychmiast zstąpił,
Ciało panieńskie zastąpił:
Słowo Boże jest wcielone,
Ludzki plemię wybawione.

9. Przy tej tak wdzięcznej nowinie,
Którąć Aniół prawi ninie,
Pełna łaski Panno, prosim,
Łaskę Pańską niech odnosim.

10. W tobie łask obfitość wszelka,
A w nas jej potrzeba wielka;
Marya, morzem łask słynąc,
Dozwól łaskom na nas spłynąć. Amen.