Wierzę w Boga jednego, Stwórcę nieba, ziemi [Z pokorą upadamy]

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 191