Alleluja! Żyw już jest

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 549