Panie, nogi Twe całuję

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 514