Wnijdę do Twego ołtarza, Boże

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 247