Królująca w niebie

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 85.9