O Jezu, w tej tajemnicy

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 189