Chwała Ci, Kościele święty

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 628