Uczcie się ode Mnie, że łagodny jestem

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 245