Jezu, ja, grzesznik

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 182