Wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 7.10