O Panie, ześlij swego Ducha

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 225