Królu mocy niezmierzonej

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 993