Na świętej uczcie Baranka

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Na świętej uczcie Baranka,  o dziani w szaty zbawienia,  przebywszy Morze Czerwone,  ku czci Chrystusa śpiewajmy.

2.  Bo Jego Ciało nas karmi,  na krzyżu za nas wydane,  a Jego Krwią napojeni,  żyjemy odtąd dla Boga.

3.  Gdy Noc paschalna nadeszła,  mściciela miecz nas ominął,  i wtedy Pan nas wyzwolił  spod władzy księcia ciemności.

4.  Już Chrystus Paschą jest naszą  i szczerej prawdy zaczynem,  niewinnym Bożym Barankiem,  co siebie złożył w ofierze.

5.  O jakże cenna ofiara,  przez którą piekło jest starte,  a lud wychodzi z niewoli,  by pełnię życia odzyskać.

6.  Już Chrystus grób swój porzucił,  zwycięski wraca z Otchłani,  a gdy uwięził szatana,  otworzył niebo dla wszystkich.

7.  O stań się, Jezu, dla duszy  radością Paschy wieczystej  i nas, wskrzeszonych Twą mocą,  do swego przyłącz orszaku.

8.  Niech Ciebie, Panie promienny,  powstały z martwych po męce,  i Twego Ojca i Ducha  wysławia rzesza zbawionych.