Zdrowaś Maryjo, łaski pełna [Nieszpory]

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 83.11