Błogosławieni ubodzy i cisi

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Błogosławieni ubodzy i cisi, bo ich jest niebo Bożej obecności: Większe od ziemi, zbyt małej dla ducha i ludzkich pragnień.

2. Błogosławieni płaczący samotnie, bo otrzymają radość i wesele; Pokój czyniący zostaną nazwani Synami Boga.

3. Błogosławieni, co służą swym braciom przez miłosierdzie, bowiem go dostąpią; Serca czystego wpatrywać się będą w oblicze Pana.

4. Błogosławieni wierzący w nadejście Królestwa prawdy i sprawiedliwości; Wzgardą okryci, żyjący w ucisku, posiądą ziemię.

5. Błogosławiony niech będzie na wieki nasz Bóg Jedyny w Trójcy niepojętej, źródło, początek i Dawca łaskawy Doskonałości.