W czasie smutnym, adwentowym

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. W czasie świętym, adwentowym, jak przed przyjściem Chrystusowym, z żalem serca rozważamy, z patriarchami wołamy.

2. Spuśćcie nam Zbawcę niebiosa, ziemię nich użyźni rosa, dobroć Boga wszechmocnego niech nam da Sprawiedliwego.

3. Przyjmij Ojcze nasze dary, w dowód czci, miłości, wiary. Ty nam dajesz Syna swego, my Ci Zbawcę znów naszego.

4. Panie Jezu, nim my Ciebie godni będziem widzieć w niebie, zasilaj nas Ciałem swoim i obdarz świętym pokojem.

5. Pobłogosław nas, o Panie! Niech się szczęście nam dostanie, na ziemi tutaj w udziale, a zupełnie w Twojej chwale.