Pan zstąpił z nieba

1. Pan zstąpił z nieba pod postacią chleba; * choć skryty, bez świty, lecz prawy Bóg. * Cichy, bez chwały, daje nam się cały.

Refren: Padnijmy na kolana, uczcijmy niebios Pana, * z miłością, z czułością wiernych sług!

2. Jezus przychodzi, troski nam osłodzi; * więc bieżmy, więc śpieszmy do Jego stóp. * On nas z ołtarza łaską swą obdarza. Ref.