Tyś Bogiem wielkiej litości

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 187