Błogosław, duszo moja, Pana

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 307