Śpiewnik kościelny [wyd. XXXIX]

Posiadana przez nas wiedza na temat śpiewnika:

Autor: ks. Jan Kazimierz Siedlecki
Wydano: 1987
Ilość stron: 894
Źródło: Brak danych
Numer Tytuł Opis
494 Spojrzyj z nieba wysokiego
240 Jak miłe przybytki
457 Boże, w dobroci
475 Kto się w opiekę
225 Bóg nad swym ludem
517 Pokładam w Panu ufność mą
497 Ty, któryś słowem
241 Jam jest chlebem żywym
234 Chwal, Syjonie, Zbawiciela Lauda Sion Salvatorem
482 Ty wyzwoliłeś nas, Panie
358 Witaj Święta i poczęta
570 Gdzie miłość wzajemna i dobroć
458 Bóg kiedyś stał się jednym z nas
503 Wszystko Tobie oddać pragnę
221 Twemu Sercu cześć składamy
477 Niech żyje Jezus
242 Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało
262 Panie, pragnienia ludzkich serc
270 To Ty, o Panie, Chlebie nasz
204 Kiedyś, o Jezu, chodził
498 Ty, wszechmocny Panie
248 Karmisz, Panie, nas swym Ciałem
259 Pan wieczernik przygotował
256 Ojciec nam powierzył Słowo
576 Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
462 Chwalcie Pana wszyscy
487 Pójdźmy do Pana z winnym pokłonem
460 Chrystus, Chrystus, to nadzieja
452 Błogosław, Panie, nas
315 Matko niebieskiego Pana
289 Ciebie na wieki wychwalać będziemy
575 Chrystus Pan karmi nas
233 Bądźże pozdrowiona
268 Przyjdźcie do mnie wszyscy
610 Uwielbiaj, duszo moja Magnificat
288 Chwalcie łąki umajone
363 Zdrowaś, Maryja
316 Matko Pocieszenia
304 Królowej Anielskiej śpiewajmy
522 Boże, coś Polskę
526 My chcemy Boga Nous voulons Dieu, Vierge Marie
290 Cześć Maryi, cześć i chwała
295 Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, Ciebie
679 Zmiłuj się, Boże
488 Przepuść, Panie, przepuść Parce Domine
509 Boże, zmiłuj się nad nami
483 Panie, umocnij wiarę naszą
505 Złącz, Panie, miłujących Cię Vous qui sur la terre habitez
334 Panie, w ofierze
558 Na stopniach Twego
465 Czego chcesz od nas, Panie
480 O Ty Przedwieczny
574 O Boże, dzięki Ci składamy
512 O Panie, Tyś moim Pasterzem
459 Być bliżej Ciebie chcę
513 Pan, mój Wódz i Pasterz mój
478 Niechaj z nami będzie Pan
340 Pomnij Mario, Matko miła Modlitwa św. Bernarda
481 Ojcze z niebios
555 Z rąk kapłańskich Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
496 Straszliwego Majestatu
257 Oto święte Ciało Pana
243 Jezu drogi, Tyś miłością
205 Kochajmy Pana
299 Gwiazdo zaranna
2 Błogosławiona jesteś, Maryjo
359 Z dawna Polski Tyś Królową
484 Pod Twą obronę
555 Boże, lud Twój
260 Pan zstąpił z nieba
556 Najwyższemu Panu chwała (Siedl.)
492 Rodziną Bożą jesteśmy
466 Do Ciebie, Panie
501 Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże
261 Panie, dobry jak chleb
469 Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
351 Weź w swą opiekę
471 Głoś imię Pana Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
245 Jezu, Królu najwdzięczniejszy Jesu, Rex admirabilis
285 Bogurodzica
301 Jasnogórska można Pani
305 Królowo ziem polskich
316 Witaj, Jutrzenko
626 Jerozolimo, chwal Pana
309 Maryjo, Królowo Polski
294 Do Twej dążym kaplicy Geleite durch die Welle
332 O Matko miłościwa
464 Cóż Ci, Jezu, damy
302 Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką
226 Chrystus Wodzem, Chrystus Królem
569 Kiedy razem się schodzimy
254 O święta Uczto, tu swoim Ciałem
264 Pomiędzy lud swój idzie sam
451 Będę Cię wielbił, mój Panie
405 By zdolne były Ut queant laxis
504 Za rękę weź mnie, Panie
555 Witaj, Chrystusowe Ciało Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
521 Ty, Boże, wszystko wiesz
467 Dobry Jezu, racz wysłuchać
514 Pan nie opuszcza nigdy
209 Nie opuszczaj nas, (...) Jezu
507 Ciebie całą duszą pragnę
235 Chwalmy niewysłowiony Sakrament uwielbiony
468 Dzięki, o Panie
282 Błękitne rozwińmy sztandary
292 Do Ciebie, Matko, szafarko łask
455 Boże, którego dobroć
523 Ciebie, Boga, wysławiamy Te Deum laudamus
524 Ciebie, Boże, chwalimy
518 Serce me do Ciebie wznoszę
211 Nieskończona, najśliczniejsza
202 Jezu, miłości Twej
244 Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
277 Zbliżam się w pokorze Adoro te devote
252 O milcząca Hostio biała
447 O patronko święta, w niebie
485 Pójdź do Jezusa
456 Boże mocny, Boże cudów
560 Padajcie ludy, uniżcie sie trony Z pieśni mszalnej: Na stopniach Twego
581 Miłujmy się nawzajem, jak Jezus umiłował nas
453 Boże, dlatego dałeś nam życie
557 Co nam nakazuje nasza wiara
472 Idźcie na cały świat
557 Ten, co był na krzyżu zawieszony Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje
491 Radośnie Panu hymn śpiewajmy
232 Bądź pochwalon na wieki
611 Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie Laudate Dominum
213 O niewysłowione szczęście
565 Upadnij na kolana
216 Pobłogosław, Jezu drogi
206 Najświętsze Serce Boże
300 Idźmy, tulmy się, jak dziatki
276 Witam Cię, witam
328 O Maryjo, przyjm w ofierze
308 Maryjo, ja Twe dziecię
335 Pełna świętości i pobożności O sanctissima
343 Przy obchodzie Narodzenia Twego
286 Całaś piękna jest, Maryjo
461 Chwal Jezusa i Maryję
599 Salve Regina, Mater misericordiae
490 Przykazanie nowe daję wam
150 A myśmy się chlubić powinni
117 Krzyżu święty, nade wszystko Crux fidelis
140 W krzyżu cierpienie
115 Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony
128 Panie, Ty widzisz
119 Ludu, mój ludu Popule meus
114 Króla wznoszą się znamiona Vexilla Regis
108 Dobranoc, Głowo święta
134 Stała Matka Boleściwa Stabat Mater dolorosa
246 Jezu, w Hostii utajony
555 Najwyższemu Panu chwała Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
314 Matko Najświętsza
434 Witaj, Kostko Stanisławie
432 Aniele ziemski bez winy
433 Jasna Jutrzenko kraju północnego
266 Pójdźcie błogosławić Pana
625 Chwalcie, o dziatki Laudate pueri
449 Święci, niebieskiej mieszkańcy krainy
227 Króluj nam, Chryste
519 Skosztujcie i zobaczcie
608 Szczęśliwy i nie zna kaźni Beatus vir
265 Pozdrawiamy Cię, uwielbiamy Cię
516 Panie, ufam miłosierdziu Twemu
437 Dziś tryumf w niebie Quis novus
187 Duchu Najświętszy
273 W Sakramencie utajony
440 Ojcze ubogich i sierot patronie
515 Panie, okaż nam
450 Bądź uwielbiony, miłosierny Boże
281 Anielskie Twe wejrzenie
287 Chcę, Maryjo, służyć Tobie
378 Książe niebieski, święty Michale Do św. Michała Archanioła (29 września)
249 Kłaniam się Tobie
247 Jezusa ukrytego
436 Święta Tereso, córko Karmelu
382 Aniele, Stróżu duszy Do św. Anioła Stróża
383 O mój ty aniele złoty
381 Aniele, Duchu wspaniały
272 U drzwi Twoich stoję, Panie
384 Poślij, o Panie, swego Anioła Do św. Aniołów Stróżów
454 Boże, kocham Cię
360 Zawitaj, Królowo Różańca świętego
361 Zawitaj, Matko Różańca świętego
343 Przy obchodzie Różańca świętego
689 Witaj, Królowo, Matko miłosierdza Salve Regina
443 Na ziemi polskiej, bujnej w świętych plony
510 Do Ciebie wznoszę serce me
278 Zróbcie Mu miejsce
402 Cieszcie się dzisiaj Exultent hodie
561 Alleluja - chwalcie Pana
269 Sławcie usta Ciało Pana Pange lingua
151 Sław, języku, tajemnicę Pange lingua gloriosi
348 Święta Panno, Tyś nad wszystkie
407 Osobliwy i prawdziwy Do św. Jana Kantego (20 października)
408 Przezacna Perło w niebieskiej koronie Inclytum regni
557 Przyjmij od nas, Panie, te ofiary Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje
473 Jezu, Ty każesz weselić się
486 Pójdźcie, przed naszym Panem śpiewajmy Venite exsultemus
686 Miłuję Pana, albowiem usłyszał
627 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Kantyk św. Pawła
176 Przyjmij, Ojcze, tę ofiarę [wielkanocna] Z pieśni: Weselmy się, chrześcijanie
463 Com przyrzekł Bogu
435 Apostoła tak miłego
238 Gdzież jest Jezus, ma pociecha
239 Idzie, idzie Bóg prawdziwy
448 Racz być, Chryste, przebłagany Placare
250 Niebo, ziemia, świat i morze
172 Otrzyjcie już łzy, płaczący
182 Zwycięzca śmierci
671 Racz wiekuiste dać odpoczywanie
573 Pieśń Zachariasza
666 Mój Odkupiciel, Chrystus Zmartwychwstały
170 Nie zna śmierci Pan żywota
672 U Ciebie, Boże, miłosierdzia wzywam
675 Wierzę, iż żyje mój Odkupiciel
685 Ja jestem zmartwychwstanie i życie
664 Jam gościem na tym świecie Ich bin ein Gast auf Erden
663 Dobry Jezu, a nasz Panie
674 Wieczny odpoczynek
669 Panie, daj zmarłym wieczne spoczywanie
673 W gniewu dzień Dies irae
677 Z głębi mojego serca głos wydany De profundis
667 Na Twoje słowo, Panie Jezu Chryste
658 Ach, Ojcze pełen litości
237 Duszo Chrystusowa Anima Christi
489 Przez chrztu świętego wielki dar
659 Bądź mi litościw, Boże nieskończony Miserere mei Deus
676 Witaj, Królowo nieba Salve Regina
181 Zmartwychpowstał Pan prawdziwie
258 Pan Jezus już się zbliża
311 Maryjo, przyjmij dzięki
499 W dobroci swej powiedział Pan
228 Na Twojej, Chryste, świętej skroni
229 Narodów Zbawco, Chryste Królu
230 O Chryste Królu, Władco świata
525 Idziesz przez wieki
231 Przez śmierć bolesną, Królu wiecznej chwały
602 Rzekł Pan do Pana mego Dixit Dominus
527 Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych Rota
585 Z Tobą, Jezu, chcemy żyć
511 O Boże mój, o Zbawicielu mój
224 Z tej biednej ziemi
14 Oto Pan przybywa, prostujcie drogi swego życia
3 Boże wieczny, Boże żywy
16 Raduj się, ziemio
5 Głos wdzięczny z nieba wychodzi
13 Oto Pan Bóg przyjdzie Ecce Dominus veniet
11 Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry
8 Hejnał wszyscy zaśpiewajmy
9 Matko Odkupiciela Alma Redemptoris Mater
17 Spuśćcie nam na ziemskie niwy
1 Archanioł Boży, Gabryjel
4 Czekam na Ciebie, Jezu mój mały
6 Grzechem Adama ludzie uwikłani
7 Gwiazdo morza głębokiego Ave maris stella
10 Mądrości, która z Bożych ust wypływasz O Sapientia
12 Niebiosa, rosę ślijcie nam z góry Rorate caeli
15 Po upadku człowieka grzesznego
19 Urząd zbawienia ludzkiego
20 Witaj, Gwiazdo morska Ave maris stella
21 Zdrowaś bądź, Maryja Ave o Maria
594 Rorate caeli
306 Maryjo, bez grzechu poczęta, za nami wstawiaj się
341 Przeczysta Dziewico
320 Niech chwała Maryi
323 O, której berła
317 Matko potężna
324 O Maryjo, bez grzechu poczęta
333 O Serce Maryi, niepokalane
325 O Maryjo, Kwiecie biały
346 Święta Maryjo, biała Lilijo
661 Boże, Sędzio sprawiedliwy
665 Jezu, w Ogrojcu mdlejący
683 Dziś moją duszę
345 Serdeczna Matko
76 Wśród nocnej ciszy
30 Bóg się rodzi, moc truchleje
80 Z nieba wysokiego
39 Gdy się Chrystus rodzi
64 Przybieżeli do Betlejem
26 Anioł pasterzom mówił Angelus pastoribus
23 Ach, witajże, pożądana
59 Pan z nieba i z łona
53 Niepojęte dary dla nas daje
69 Tryumfy Króla niebieskiego
65 Przystąpmy do szopy
32 Cicha noc, święta noc
63 Pójdźmy wszyscy do stajenki
77 W żłobie leży
40 Gloria, gloria zawołajmy
38 Dzisiaj w Betlejem
31 Bóg się z Panny narodził
72 Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie
79 Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły
595 Adeste fideles
48 Mizerna, cicha, stajenka licha
42 Jezusa narodzonego wszyscy witajmy
56 O gwiazdo betlejemska
34 Do Betlejemu pełni radości
50 Narodził się Jezus Chrystus
27 A wczora z wieczora
46 Lulajże, Jezuniu
91 Mesyasz przyszedł
87 Hej, w dzień narodzenia
33 Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje
376 Dobrze złączone Imiona one
86 Gdy śliczna Panna
36 Dzieciątko się narodziło Puer natus in Betlehem
54 Nowy rok bieży
189 O Stworzycielu, Duchu, przyjdź Veni Creator Spiritus
589 Veni Creator Spiritus
67 Rozkwitnęła się lilija
22 Ach, ubogi żłobie
25 Anieli w niebie śpiewają
35 Do szopy, hej pasterze
42 Jezus malusieńki
47 Mędrcy świata, monarchowie
41 Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie
29 Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi
49 Na Boże narodzenie In natali Domini
83 Bracia, patrzcie jeno
58 O mili Królowie
52 Niechaj będzie głośno wszędzie
51 Narodził się nam Zbawiciel Quem pastores laudavere
68 Słyszę z nieba muzykę
75 Wiwat dzisiaj Boskiej Istności
633 Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu
253 O mój Jezu, w Hostii skryty
103 Światło na oświecenie pogan
104 Tron twój, Syjonie Adorna
105 Przystrój ołtarz twój, Syjonie
62 Pośpieszcie już wszyscy Adeste fideles
271 Twoja cześć, chwała
557 Kończy się ofiara ta bezkrwawa Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje
506 Alleluja, alleluja! Chwalcie Pana
280 Anielską pieśń dzwon grał
495 Szczęśliwy, kogo opatrzność Boska
203 Każda żyjąca dusza
555 Niegodniśmy i duchowo Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
555 Już ofiara dokonana Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
597 Attende Domine
131 Posypmy głowy popiołem
628 Przed oczy Twoje, Panie Ante oculos Tuos, Domine
629 Święty Boże, Święty Mocny Άγιος ο Θεός (Agios o Theos)
118 Któryś za nas cierpiał rany
657 Litania do Wszystkich Świętych
123 O Krwi najdroższa
596 Parce Domine
411 Kazimierzu, nasz Patronie Do św. Kazimierza Jagiellończyka
291 Dnia każdego Boga mego Omni die dic Mariae
412 Kazimierzu przewyborny Do św. Kazimierza Jagiellończyka
109 Jezu Chryste, Panie miły
193 Boże, Ojcze wszechmogący
116 Krzyżu mój, Krzyżu
106 Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz
124 Ogrodzie oliwny
138 Wisi na krzyżu
133 Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie
368 Józefie święty z domu królewskiego
375 Ty, coś najdroższe na tym świecie
365 Duszo moja, niech pieśń twoja Do św. Józefa
369 O Józefie ukochany Do św. Józefa
372 Szczęśliwy, kto sobie Patrona Do św. Józefa
367 Józefie, święty Patronie
113 Jużem dość pracował
222 Witaj, Krynico dobra wszelakiego
107 A pod krzyżem Matka stała Stabat Mater dolorosa
127 Pan Jezus grzechy nasze
142 Zawitaj, Ukrzyżowany
120 Najdroższy Jezu, w czymże Twoja wina Herzliebster Jesu
121 O duszo wszelka nabożna
122 O Głowo, uwieńczona O Haupt voll Blut und Wunden
125 Ojcze, Boże wszechmogący
126 Oto Jezus umiera
130 Płaczcie, anieli
132 Pozwól mi Twe męki śpiewać
135 Śliczny Jezu, miły Panie
136 Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał
137 Wielka to miłość Boga Ojca była
139 Witaj, Matko uwielbiona
143 Zbliżam się k'Tobie
112 Już Cię żegnam, najmilszy Synu
110 Jezu, Tyś cały krwią zbroczony
111 Jezusa Judasz przedał
609 Chrystus cierpiał za was i wzór wam zostawił Kantyk św. Piotra
148 Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy
212 O Krwi i Wodo
591 Adoro te devote
603 Kiedy z Egiptu Izrael wychodził Ps 114 (113 A)
605 Nie nam, o Panie, nie nam Ps 115 (113 B)
617 Wierzę w Boga! Tym się chlubię Ps 116 B (115)
267 Przed tak wielkim Sakramentem Tantum ergo Sacramentum
153 Odszedł Pasterz od nas
531 O Chryste, nasz Panie
161 Alleluja! Jezus żyje
162 Alleluja! Jezus żyje, On, co za nas życie dał
180 Złóżcie troski, żałujący Pone luctum
179 Wysławiajmy Chrysta Pana Collaudemus
178 Wstał Pan Chrystus Surrexit Christus hodie
175 Wesel się, Królowo miła Regina caeli laetare
598 Regina caeli laetare
166 Chrystus zmartwychwstał jest
165 Chrystus Pan zmartwychwstał
160 Alleluja! Biją dzwony
177 Wesoły nam dzień dziś nastał
164 Alleluja, żyje Pan
176 Weselmy się, chrześcijanie
163 Alleluja... o dniu radosny O Filii et Filiae
171 Ofiarujmy chwałę w wierze Victimae paschali laudes
167 Dziś Chrystus, Król
173 Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie
176 Wesel się, człowiecze wierny Z pieśni: Weselmy się, chrześcijanie
169 Nadzieja nasza w Zmartwychwstałym
168 Już Zbawiciel, Jezus żyje
650 Jezu, ufam Tobie
444 Sławny w męczenników gronie
337 Po górach, dolinach
339 Polski Królowo
426 Chwała Tobie, Gospodynie
427 O Stanisławie, Pasterzu dusz
429 Święty Stanisławie, patronie nasz
188 Duchu święty, przyjdź prosimy
386 Wyznawco wielki, złączon tak żywo
184 Chrystus Pan w niebo wstępuje Ascendit Christus
500 Otoczon gronem świętych Aniołów
173 Przez Twoje święte Wniebowstąpienie
183 Ciesz się, Królowo Anielska Regina caeli
191 Przybądź, Duchu Święty Veni Sancte Spiritus
192 Przybądź, Stwórco, Duchu Boży Veni Creator
190 Pamiątkę dnia świątecznego
284 Boga Rodzico, przeczysta Panno
194 Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy
196 Po całym świecie niechaj chwała będzie
198 Trójca, Bóg Ojciec
195 Jeden w naturze
583 Chwała Ci, Trójco
474 Kiedy ranne wstają zorze Pieśń poranna
502 Wszystkie nasze dzienne sprawy Pieśń wieczorna
201 Błogi czas nam teraz świeci
236 Chwała i dziękczynienie
263 Pobłogosław lud Twój, Panie
686 Wielbię Ciebie w każdym momencie
275 Witaj, Boże utajony
208 Nazareński, śliczny kwiecie
404 Cicha, skromna, zamyślona
200 Bądź pozdrowione, Serce mego Pana
219 Serce Zbawiciela
218 Serce Twe, Jezu
223 Witaj nam, witaj Zbawco
293 Do Serca Twego, Pani Świata
571 Przyjmij, o Najświętszy Panie
197 Światłości wieczna, Boże nasz Iam sol recedit igneus
423 Bóg, wieczna światłość
612 Ucieszyła mnie wieść pożądana Laetatus sum
24 A czemuż mój Jezus tak ubogo leży
28 Betlejem święte
37 Dzień to jest dziś wesela Dies est laetitiae
44 Królu anielski, Panie Niebieski
45 Któż o tej dobie płacze we żłobie
55 Nużmy wszyscy, zaśpiewajmy
57 O Jezu, nasz Zbawicielu Jesu Redemptor omnium
61 Pastuszkowie ze snu powstali
66 Radujmy się, bracia mili
70 W dzień Bożego Narodzenia radość
71 W dzień Bożego Narodzenia weseli
73 Witaj, Jezu ukochany
74 Witajmy Jezusa nam narodzonego
78 Zjawiło się nam dziś coś nowego
81 A cóż z tą Dzieciną
82 Boscy posłowie
85 Dziecina mała, Bóg Stwórca nieba
88 Jezu, śliczny kwiecie
89 Judzką krainę noc okryła
90 Kiedy król Herod królował
92 Narodził się Jezus w stajni ubogi
93 Oj, Maluśki, Maluśki
95 Pasterze drzemali w dolinie
96 Pośpieszcie, pastuszki, z piosneczki
97 Przylecieli aniołkowie
98 Serce, duszo, stój
99 Śliczna Panienka, jako jutrzenka
100 Śliczna Panienka Jezusa zrodziła, Monarchę świata
101 Śliczna Panienka Jezusa zrodziła w stajni
102 Wpuśćcie, aniołkowie
144 Hosanna Synowi Dawida
145 Dzieci hebrajskie
146 Hołd Tobie... Przejęty świętą radością
147 Hołd Tobie... Ty jesteś Królem
152 Oto drzewo Krzyża
154 Światło Chrystusa
157 Chwała Ci, równa w godności
158 Zmartwychwstał z grobu Pan
159 Niech w radosne święto Victimae Paschali Laudes
186 Duchu mądrości
199 Trójcy Najświętszej
207 Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się Cor Jesu sacratissimum
210 Niech dziś z naszych serc i dusz
214 O Serce Boże, pełne łask
215 O Serce Jezusa, u Ciebie schronienia
217 Serce cierniową strojne koroną
220 Skądże, Jezu miły
248 Na kapłańskie słowo Z pieśni mszalnej: Karmisz, Panie
248 Przyjmij, Ojcze, tę ofiarę Z pieśni mszalnej: Karmisz, Panie
251 a Niechaj będzie pochwalony, od nas
255 O zbawcza Hostio O salutaris Hostia
283 Boga-Rodzica
296 Gdy nas ogarnie trwoga
297 Gwiazdo jasności Nitida stella
297 Gwiazdo morza, któraś Pana Stella coeli exstirpavit
307 Maryjo, coś jest w niebie
310 Maryjo, Matko
312 Matko Boska, za nami wstawiaj się
313 Matko Królowo
318 Najświętsza Panno
319 Nie opuszczaj nas, (...) Matko
321 Nieprzebranych łask skarbnico Tutela prasens
322 O Dziewico uwielbiona O gloriosa Virginum
326 O Maryjo, Matko Boga
329 O Maryjo, świata Pani
330 O Maryjo, w niebo uniesiona
331 O Maryjo, witam (żegnam) Cię
336 Pieśnią wesela witamy
338 Pod sztandarem Twym stajemy
344 Salve Regina, zawitaj, Królowo
347 Święta Maryjo, módl się za nami
349 Tobie, Królowo, śpiewamy
350 Tyś, Pani, nas pokochała
354 Witaj, Maryjo, śliczna Pani
355 Witaj, Matko pięknej miłości Salve, Mater misericordiae
356 Witaj, Pani, my poddani do nóg padamy
357 Witaj, Święta i Niepokalana
362 Zawitał dla nas majowy poranek
364 Złączmy razem swoje głosy
366 Józefie, niebian ozdobo
370 O Józefie uwielbiony
371 Otocz opieką nasz Kościół święty Do św. Józefa
373 Święty Józefie, mężu sprawiedliwy
374 Święty Józefie, patronie nasz
377 Kto chce Boga kochać cały
379 Mocarzu niebios
380 Święty Michale Archaniele
385 Ten, co pierwszy z uczniów Jana
387 Anielo święta, Dziewico Do św. Anieli
387* Święta Urszulo, Orędowniczko Do św. Urszuli z Kolonii
388 Ja sobie wybrałem Do św. Anny (26 lipca)
389 Niechaj radośnie
390 Witaj, Pani, matko Matki
391 Jeżeli szukasz cudów Antoniego
392 Święty Antoni z chlebem dla biednych
393 Barbaro święta, perło Jezusowa
395 Niby echo spoza świata
398 Wznieśmy dziękczynienia
399 Rolniku sławny, święty Izydorze
400 O Jacku święty, z pałacu Boskiego
401 O święty Jacku, Polski patronie
403 Jadwigo święta
406 Uczcijmy wspólnym hymnem
409 Ciebie chwalimy, wiekuisty Panie
410 Przed Niepokalaną klęczysz
413 Chrystus czeka w każdy czas
414 Matko nasza w wiecznej chwale
415 O błoga chwilo, gdy już u Boga
416 Ojcze Kolbe, któryś chwałą
417 Ojcze Kolbe, tyś na ziemi
418 Maria Magdalena w świecie się kochała
420 Niech będzie Bóg nasz pochwalony
421 Niezbadany ślad Twych dróg
424 Jeśli chcesz szukać Patrona Si vis Patronum
425 Święta matko Salomeo
428 Święty Patronie, święty Stanisławie
438 Głośmy w prawowiernych gronie
439 Naucz nas zwykłej, ludzkiej dobroci
441 Święty Wincenty, Patronie nasz
470 Gdy mnie ranna zorza budzi
493 Skoro ze snu wstaję z rana
520 Śpiewajcie Panu pieśń nową
529 Pokropisz hizopem, Panie
530 Wodą Twoją świętą
532 Z Twego boku, Chryste Panie
563 Z odgłosem wdzięcznych pieni
562 Tobie cześć, Tobie chwała Z pieśni mszalnej: Na stopniach Twego
564 Przyjmij, Boże, tę ofiarę
566 Dzieci niegodne
567 Przyjm, Boże nasz łaskawy Z pieśni mszalnej: Z pokorą upadamy
572 O Boże, przyjmij dary
573 Błogosławiony Pan Bóg Izraela Kantyk Zachariasza
577 Przed Twym ołtarzem
578 Skoro tylko błysną zorze
579 Niosę w darze Tobie, Chryste
580 Tyś za nas umarł
580 Na głos kapłana Bóg zstąpił z nieba Z pieśni mszalnej: Tyś za nas umarł
582 Przygotuję Ci serce me czyste
584 Już gościsz Jezu, w sercu mym
586 Chcę być dobrym
590 Adoremus in aeternum
592 Ave verum
593 Pange lingua
593 Tantum ergo Sacramentum
601 Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu
606 Alleluja! Bóg wskrzesił Chrystusa Kantyk św. Pawła
607 Całym Cię sercem chwalić będę, Panie Confitebor tibi Domine
613 Jeżeli domu sam Pan nie zbuduje Nisi Dominus
614 Sław, języku, pełną chwały
615 Chrystus, wieczny kapłan
616 Podniosę kielich zbawienia
618 Panie, Ty jesteś drogą
619 Nakarmił ich chlebem z nieba
620 O święta Uczto, na której przyjmujemy Chrystusa
622 Chryste, chlebie niebieski
623 Rozesłanie
624 Witaj, Gwiazdo morza Ave maris stella
630 Królu, Boże Abrahama Domine Rex
631 Daj nam miły pokój Da pacem
634 Pozdrawiajmy, wychwalajmy
635 Zacznijcie, wargi nasze
636 Zawitaj, Pani świata
638 Słuchaj głosu Gabriela
639 W smutnym ogrodzie Oliwnym
640 Niech rozbrzmiewa Bożej chwały pieśń
642 Gorzkie żale, przybywajcie
643 Żal duszę ściska
644 Jezu, na zabicie okrutne
645 Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony
646 Ach, ja Matka tak żałosna
647 Ojcze Przedwieczny
648 Dla Jego bolesnej Męki
651 Litania o Najświętszym Imieniu Jezus
652 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
653 Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
654 Litania do Najświętszej Maryi Panny Litania Loretańska
655 Pod Twoją obronę Sub Tuum Praesidium
656 Litania do św. Józefa
660 Boże nasz przedwieczny
660 Przyjmij tę ofiarę na Twą cześć i chwałę Z pieśni mszalnej: Boże nasz przedwieczny
660 Ty ich w życiu całym Z pieśni mszalnej: Boże nasz przedwieczny
661 Myśl jest święta i zbawienna Z pieśni mszalnej: Boże, Sędzio sprawiedliwy
660 O Baranku, któryś zgładził grzechy świata całego Z pieśni mszalnej: Boże, Sędzio sprawiedliwy
662 Do Ciebie z serca wołamy
668 O Panie, co losy ludzkości
670 Przez czyśćcowe upalenia
678 Zmarły człowiecze
680 Bóg miłosierny daje odkupienie
681 Wieczny odpoczynek [psalm]
682 Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw
684 Niech aniołowie zawiodą cię do raju
686 W krainie życia będę widział Boga
687 Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza
508 Boże, obdarz Kościół Twój
342 Prześliczna Panno, nad panny Dziewico
680 Z głębokości wołam do Ciebie, Panie
681 Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskowości swojej
555 Wznieśmy Panu hymn w niebiosy Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
555 Chryste, Zbawco nasz jedyny Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
555 Choć niegodni i duchowo Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
632 Anioł Pański Angelus Domini
445 Witaj święty Męczenniku, coś za wiarę życie dał
422 Wśród trosk i nieszczęść Do św. Pawła Apostoła (29 czerwca)
482 Panie mój, cóż Ci oddać mogę
476 Najsłodszy Jezu, Chryste nasz i Panie
251 b Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament
251 c Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament
442 Witaj, ojcze ukochany, co niebiosów zdobisz chór