Śpiewajcie Panu pieśń nową

Śpiewnik Numer
Śpiewnik kościelny [wyd. XXXIX] 520