W dzień Bożego Narodzenia weseli

1. W dzień Bożego Narodzenia
Weseli ludzie, błogo im będzie.
Chwałę Bogu wyśpiewują,
Wesoło wszędzie.

2. Aniół pasterzom zwiastował,
Że się narodził, nas uweselil,
Król Heród się zafrasował,
Dziatki pobić dał.

3. Bili, siekli, mordowali
Srodzy katowie, właśni zbójcowie;
Krzyczą dziatki, płaczą matki
Bardzo rzewliwie.

4. Od piersi ich wydzierali
I rozcinali; rycerze mali
Z matkami się pożegnali;
Żal to niemały!

5. Tam krwawe łzy wylewaly
Płaczliwe matki, kiedy ich dziatki
Leżą jakby barankowie,
Lub w polu snopki.

6. Ręce matki załamują,
Włosy targają i omdlewają;
Niebo głosy przebijają,
Serdecznie wzdychają.

7. Rachel, pani tak rzeczona,
Pociechy nie ma, prawie umiera,
Patrzając na swoje syny
Często omdlewa.

8. O Herodzie, okrutniku!
Wielka to wina, że twego syna
Między dziatkami zabito;
Cóż za przyczyna?

9. Chciałeś trafić na Chrystusa,
Syna Bożego, ale Go z tego
Nie wykorzenisz królestwa,
Boć niebo jego. Amen.