Nużmy wszyscy, zaśpiewajmy

1. Nużmy, wszyscy zaśpiewajmy z weselem,
Że Pan Chrystus jest naszym Zbawicielem,
Panna Marya Syna porodziła,
A panieństwa w niczem nie naruszyła.

2. Porodziwszy wdzięcznie Go pozdrowiła,
Jako Bogu pokłon Mu wyrządziła,
Z nabożeństwem na ręce swe wlożyła,
Z uczciwością do serca przytuliła.

3. Wdzięcznie, słodko dzieciątko całowała,
W ubożuchne pieluszki Go powiła,
A powitawszy, w żłobie położyła,
Panieńskiemi Go piersiami karmiła.

4. A we wszystkiem jak najwierniej służyła,
Onym samym swe ubóstwo cieszyła,
A oczu swych od Niego nie skłoniła,
W którym i serce swoje utopiła.

5. Przez te, Panno, niewymowne radości
Dajże zażyć nam duchownej słodkości,
Niech się z tobą tu cieszym z Syna twego,
A w niebie dojdziem radości onego. Amen.