By zdolne były

Od słów tego śpiewu pochodzą sylaby, służące do określania wysokości dźwięku (Ut zostało zamienione na do przez Giovanniego Battista Doni (XVII wiek)):

Ut queant laxis
resonare fibris,
Mira gestorum
famuli tuorum,
Solve polluti
labii reatum,
Sancte Iohannes.

Autor melodii śpiewu nie jest jednoznacznie znany, być może jest nim Guido z Arezzo, jednak mógł również wykorzystać już wcześniej znaną melodię.

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ut_queant_laxis