Święta Urszulo, Orędowniczko

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Święta Urszulo orędowniczko świętych panieńskich licznych zastępów. Ty nam bądź wzorem, Ty przewodniczką, w drodze zbawiennych życia postępów.

2. Dom Twój to nawa pod sterem Twoim, co nas ochrania i co nas niesie, gdzie światło wiary z cnoty pokojem, jak gwiazdy świecą przy swoim kresie.

3. Wiedź nas ku niebu, a my Ci złożym, plon z pracy naszej na tej tu ziemi, dajże nam stanąć na sądzie Bożym z Towarzyszkami w niebie Twoimi.