Po całym świecie niechaj chwała będzie

Ks. Mioduszewski kwalifikuje ten śpiew do pieśni przygodnych.