Wierzę, iż żyje mój Odkupiciel





Śpiewnik Numer
Śpiewnik kościelny [wyd. XXXIX] 675